Usługi

Heso Group

Cała wiedza w jednym miejscu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w czym możemy pomóc Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu z nami, wspólnie odkryjmy Twoje potrzeby i stwórzmy plan przyszłej współpracy.

doradztwo budowlane 01

Program budowy

Jesteśmy odpowiedzialni za określenie wszystkich wymagań i potrzeb, a następnie dopasowanie programu budowy, który definiuje
i określa ramy obowiązujące dla danego projektu.

doradztwo budowlane 02

Zarządzanie projektem

Jako managerowie, bierzemy odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i bezpieczne zarządzanie Twoim projektem w kierunku wspólnie uzgodnionego celu.

doradztwo budowlane 03

Doradztwo budowlane

Jesteśmy Twoim doświadczonym człowiekiem na placu budowy. Jako doradcy budowlani
w Twojej inwestycji budowlanej jesteśmy bezstronnym partnerem na drodze, znamy wszystkie potencjalne przeszkody i potrafimy je ominąć, dzięki czemu możesz być spokojny.

doradztwo budowlane
Program budowy
Zarządzanie projektem
Doradztwo budowlane

Program budowy

Jesteśmy odpowiedzialni za określenie wszystkich wymagań i potrzeb, a następnie dostosowanie programu budowy, który definiuje i określa ramy mające zastosowanie do danego projektu.

Program budowy jest nie tylko wymogiem umownym, ale również podstawowym narzędziem zarządzania, które umożliwia planowanie na przyszłość w celu zapewnienia terminowej realizacji projektów, w ramach budżetu i przy zachowaniu wysokiej jakości.

Programy te jasno określają zakres prac projektu, identyfikując terminy, czasy realizacji, fazy rozwoju i czas trwania, jak również kolejność działań oraz zasoby ludzkie i materialne potrzebne do osiągnięcia każdego etapu. Można również uwzględnić budżet projektu
i przepływy pieniężne.

Dokładny program budowy może pomóc w identyfikacji zadań, które mogą być wykonywane jednocześnie oraz tych, które zależą od tego, czy inne zadania zostaną wykonane jako pierwsze. Może on pomóc kierownikom budowy w przydzieleniu pracowników do poszczególnych zadań, zapewniając, że nie dojdzie do utraty czasu lub pieniędzy pomiędzy etapami.

doradztwo budowlane

Zarządzanie projektem

Jako managerowie, bierzemy odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i bezpieczne zarządzanie Państwa projektem w kierunku wspólnie uzgodnionego celu.

Nasze zaangażowanie w zarządzanie projektem rozpoczynamy od sformułowania wizji, strategii i podstawowych wartości w ścisłej współpracy z klientem. Czynimy to, aby zapewnić jasny, wspólny punkt odniesienia. Chętnie też podważamy utarte szlaki w odniesieniu do sposobu, w jaki projekt powinien przebiegać. Wielu z naszych obecnych klientów korzysta
z możliwości zatrudnienia jednego lub kilku naszych kierowników projektu na określony czas.

doradztwo budowlane

Doradztwo budowlane

Jesteśmy Twoim doświadczonym człowiekiem na placu budowy. Jako doradcy budowlani w Twoim projekcie inwestycyjnym jesteśmy drogowskazem na drodze, znamy wszystkie potencjalne przeszkody i potrafimy je ominąć, jesteśmy obecni w całym projekcie, aby zapewnić Tobie  jako naszemu klientowi bezpieczeństwo i spokój.

doradztwo budowlane
Potrzebujesz pomocy

Cała wiedza w jednym miejscu

Brak produktów w koszyku.